Forside Søgning Liste


Aristarchos (Aristarch, Aristark)

÷310 - ÷230


Aristarchos var astronom og matematiker fra Samos. Han var den betydeligste græske astronom i ÷200 - tallet. Han opstillede det heliocentriske verdensbillede, hvor solen og stjernerne står stille, og hvor Jorden drejer sig om sig selv og om Solen.

Det heliocentriske verdensbillede mødte modstand fra forskellig side. Først stred det mod Aristoteles, der hævdede at Jorden som det tungeste måtte være i centrum. Og så blev Aristarchos af Cleantes anklaget for helligbrøde fordi han havde "forskubbet verdens arne".

I Oldtiden var der kun en enkelt astronom, babylonieren Seleuchos, der betragtede Aristarchos' verdensbillede som sandt. Han så det som sandt i den forstand, at det virkelig beskriver de fysiske forhold. Alle andre græske astronomer satte Jorden i centrum, måske for ikke at komme i karambolage med de religiøse autoriteter og Aristoteles.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.